Foto Marc Bolsius

Examentraining

Rondleiding voor alle examenklassen

Aan de hand van kunstwerken die aansluiten bij de onderwerpen van het examen, leert een museumdocent de leerlingen de relevante beeldaspecten te herkennen. Het aanmeldformulier bevat een veld 'opmerkingen'. Noteer hier uw wensen voor wat betreft de inhoud van de rondleiding. Zo mogelijk houden we daar rekening mee.

Reserveer deze rondleiding

Praktische informatie

Niveau klas 4vmbo, 5havo, 6vwo
Duur 50 min.
Wanneer wo en do, tussen 10.00 en 17.00 uur
di en vrij, tussen 11.00 en 17.00 uur
Kosten €35 per 16 leerlingen (max 32)
Begeleiding één begeleider vanuit school per tien leerlingen (toegang gratis)
Voorbereiding we verwachten dat de leerlingen op school al hebben kennisgemaakt met de examenstof.
Reserveren 2 weken van te voren

Tehatex

vwo Engagement
havo De vaste presentatie en de geplande tentoonstellingen in Het Noordbrabants Museum bieden dit jaar onvoldoende aanknopingspunten voor een examentraining op basis van het thema strijd.
vmbo thema bekend na 'septembermededeling'. (De nadruk ligt op het herkennen van beeldaspecten.)

Kunst algemeen

vwo Cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw
Cultuur van het Moderne in de eerste helft van de 20ste eeuw
Massacultuur in de tweede helft van de 20ste eeuw
Cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw
havo Hofcultuur 16e en 17e eeuw
Cultuur van het Moderne in de eerste helft van de 20ste eeuw
Massacultuur in de tweede helft van de 20ste eeuw

Beelde vorming

vmbo Anders

Kom met je klas naar Het Noordbrabants Museum

Lesmateriaal

Museumregels

Handig document om de do's en don'ts in het museum uit te leggen aan de leerlingen.

Handleiding

Deze docentenhandleiding bevat alle informatie die je nodig hebt om jezelf en je klas goed voor te bereiden op het museumbezoek.

Contact

Tim 310815 1575Meer weten over de mogelijkheden voor jouw klas? Neem contact op met:

Tim Veldhuis
medewerker educatie
educatie@hnbm.nl
T +31(0)73-6877 836

Bekijk ook de informatie over bereikbaarheid en parkeren.

Reserveer deze rondleiding