Foto bymarjo

Fondsen en schenkers

Mogelijkmakers museale inrichting, aankopen en projecten

Het Noordbrabants Museum werkt al jarenlang samen met diverse fondsen en is ze bijzonder dankbaar voor de steun en goede samenwerking.

 

Onze fondsen

Toegang Bymarjo4 2       Mondriaanfonds Logo Diapjpeg      Fcp Logo Rgb      Mastboom Brosens Stichting Web      Bf Cultuurfonds Rgb Kleur Klein    Cultuurfondsvierkant      Alies    Zabawasrgbklein      Bngcultuurf Logo Kleur Rgb    Hmf Logo Cmyk

VSBfonds
Stel je eens voor...een samenleving waaraan iedereen meedoet, waar mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar inspireren, zich ontwikkelen en een bijdrage leveren. Zo'n samenleving begint met mensen met een plan, een idee of een ideaal. Met mensen die denken en vervolgens doen. VSBfonds steunt deze mensen, niet alleen met geld, maar ook met kennis, ervaring en een professioneel netwerk. VSBfonds steunde Het Noordbrabants Museum bij de realisatie van interactieve verdiepingsschermen.
Mondriaan Fonds
Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en kunst. Het Mondriaan Fonds ondersteunde het interactieve station in het Toekomstpaviljoen van Het Verhaal van Brabant.
Fonds Voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het fonds draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie steunde de educatieve programmering voor het Medialab.
De Mastboom-Brosens Stichting
In zijn testament noteert Henri Mastboom zijn wens dat de herinnering aan zijn familie en de daarmee verbonden culturele erfgoed bewaard blijven. De Mastboom Brosens Stichting droeg bij aan de restauratie van de wapenschilderijen.
Bouwfonds Cultuurfonds
Het fonds steunt objecten, gebouwen en projecten die bijdragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Bouwfonds Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan het ontwerp en de uitvoering van het Geweven Behang door kunstenaar Kiki van Eijk in de Statenzaal van Het Noordbrabants Museum.
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Het fonds droeg bij aan de ontwikkeling van de Ontdekstations. Daarmee laat Het Noordbrabants Museum kinderen spelenderwijs kennismaken met de collectie en de verhalen daarachter.
Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt projecten die bijdragen tot een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing.
Zabawas
Stichting Zabawas heeft Het Noordbrabants Museum gesteund bij de realisatie van de Ontdekstations. Met de Ontdekstations laten wij kinderen spelenderwijs kennismaken met onze collectie en de verhalen daarachter. De opvallende, kubusvormige stations hebben een groot touchscreen waarop zich een virtuele wereld ontvouwt in de vorm van een interactief kijkboek. Een boek vol spannende details, met buttons waarachter spelletjes, opdrachten en uitklapverhalen schuilgaan. Hiermee prikkelen we de kinderen om steeds iets nieuws te ontdekken. Het Noordbrabants Museum vindt het belangrijk dat ook kinderen kennismaken met kunst, cultuur en geschiedenis van Brabant. Zonder de steun van partners als Stichting Zabawas was dit niet mogelijk. Dank!
BNG Cultuurfonds
Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur. In Het Verhaal van Brabant ondersteunde BNG Cultuurfonds de ontwikkeling van maquettes over Brabant.
Hendrik Muller Fonds
Het fonds subsidieert diverse culturele doelen van landelijke betekenis.

Onze schenkers

Ook kunnen we rekenen op particulieren die ons museum van harte ondersteunen. Dat geeft ons extra mogelijkheden om onze ambities te verwezenlijken.

Het Noordbrabants Museum dankt
Coen Teulings • JK Stichting  Stichting Van der Linden Fonds Ton en Anne-Miek Nelissen-Hanssen  Holla Advocaten  Geert en Noor Van de Ven-de Gruyter  Stichting Zandstaete  Jan van der Horst en Marie Louise Filippini  John en Patricia Groenewoud-Robeerst  Dick Bosma en Joost de Jong  Het Genootschap van Terrasgasten  alsmede schenkers die anoniem wensen te blijven.