Foto bymarjo

Schenken

Manieren om het museum te steunen

Particulieren zijn belangrijke steunpilaren van de culturele sector, in het bijzonder van musea. In het verleden schonken particulieren veelal kunstwerken aan musea. Tegenwoordig ontvangen musea vooral financiële steun voor het mogelijk maken van aankopen, tentoonstellingen en projecten. De overheid hecht groot belang aan dergelijk maatschappelijk draagvlak van kunst en cultuur en stimuleert die betrokkenheid met diverse fiscale faciliteiten.

De belangrijkste vormen van financiële ondersteuning door particulieren betreffen:
• Schenken
• Nalaten
• Oprichten van een fonds

Schenken

Schenkingen aan het museum of aan de Stichting Vrienden zijn (binnen bepaalde grenzen) fiscaal aftrekbaar. Voor periodieke giften gelden geen drempels of maxima voor de fiscale aftrekbaarheid.

Nalaten

Bij bestemming van een deel van de nalatenschap is het museum eveneens vrijgesteld van successie en behoeft dus ook geen belasting te worden afgedragen.

Oprichten van een fonds

Financiële on161209 Vriendentafel Aankoop Ruud Van Empel2 LRdersteuning is ook mogelijk via het oprichten van een Fonds of Stichting waarin een deel van het vermogen wordt ondergebracht. Dit is in Nederland een veel voorkomende manier om cultuur te ondersteunen. Ook hier geldt dat – binnen voorwaarden – geen sprake is van schenkingsrecht.

In vogelvlucht zijn dit enkele mogelijke vormen van financiële ondersteuning van Het Noordbrabants Museum.
Meer weten? Onze directie bespreekt graag de mogelijkheden.
Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak
contact op met onze relatiemanager Maaike van de Wiel,
T +31 (0)73-6877 817 of mvandewiel@hnbm.nl

E-mail ons