Foto bymarjo

Sponsoring

Verwezenlijken van onze ambities is alleen mogelijk met de steun van subsidiënten, fondsen, bedrijven en particulieren. Die steun is een voorwaarde voor onder meer spraakmakende tentoonstellingen, de organisatie van activiteiten, het behoud van onze collectie, de aankoop van belangrijke kunstwerken en historische objecten, het doen van onderzoek, het maken van educatieve programma’s voor kinderen en jongeren.

Trouwe partners dankbaar

Het Noordbrabants M150513 Renschdaelartfoundation LRuseum is zijn trouwe partners bijzonder dankbaar. Sponsoren laten de verbondenheid met ons museum, de collectie en tentoonstellingen zien door het organiseren van seminars, zakelijke ontvangsten met rondleidingen, exclusieve diners, educatieve en communicatieve ondersteuning van onze campagnes.

Onze subsidiënten

Logo Provincie Noord-Brabant     Gemeente 's-Hertogenbosch   

Provincie Noord-Brabant
Het Noordbrabants Museum is gelukkig met de financiële en niet-financiële steun van onze hoofdsubsidiënt provincie Noord-Brabant. De structurele subsidie stelt Het Noordbrabants Museum in staat om het ambitieniveau na te streven: een nationaal topmuseum in een goed geoutilleerd museumcomplex dat veel bezoekers trekt met afwisselende en kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen. Met trots zijn we regelmatig gastheer voor representatieve doeleinden van de provincie.
Gemeente 's-Hertogenbosch
Het Noordbrabants Museum dankt de gemeente 's-Hertogenbosch voor de financiële en niet-financiële steun. De structurele subsidie stelt Het Noordbrabants Museum in staat om het ambitieniveau na te streven: een nationaal topmuseum in een goed geoutilleerd museumcomplex dat veel bezoekers trekt met afwisselende en kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen.

Onze grondleggers

BGL CORP PAYOFF 2016 RGB     NBM Vrienden RGB Liggend

BankGiro Loterij
Al vanaf 2010 mag Het Noordbrabants Museum rekenen op de steun van de BankGiro Loterij. De samenwerking begon met een grote financiële bijdrage voor het mogelijk maken van de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie. Nu zijn we al jaren vaste beneficiënt van de loterij. Deelnemers aan de BankGiro Loterij hartelijk bedankt! De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Bijna 600.000 Nederlanders spelen mee. Zij maken kans op prijzen en steunen alle vormen van cultuur in Nederland: van molens tot concerten en van festivals tot musea. In 2016 ontvangen 69 culturele instellingen samen € 62,8 miljoen dankzij de deelnemers aan de BankGiro Loterij.
Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum
De Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum wil zo veel mogelijk particulieren verbinden aan Het Noordbrabants Museum. De vrienden ondersteunen het museum, ook in financiële zin, bij collectieaankopen, tentoonstellingen en projecten. Vrienden hebben een streepje voor en zij krijgen jaarlijks diverse ontvangsten, previews, inleidingen door conservatoren en excursies naar andere musea aangeboden.

Onze hoofdsponsor

RB Logo Rgb             

Rabobank
Rabobank is hoofdsponsor van Het Noordbrabants Museum en ook van de tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie (13 feb t/m 8 mei 2016). Rabobank is een actieve partner met wie we nauw samenwerken. De bank organiseert regelmatig exclusieve bijeenkomsten voor relaties en cliënten in het museum. Ook ontwikkelde Rabobank rondom de Bosch-tentoonstelling communicatieve en educatie uitingen. Zo maakt Rabobank cultuur toegankelijker voor iedereen.

Onze patronen

LOGO VDL NL Rgb Ow Photo Bijgesneden     Logo BANNING Legal Tax Pms 1795 430 CMYK Transparant     Renschdael Art Foundation Van Oude Website

VDL Groep
VDL Groep steunt Het Noordbrabants Museum vanuit de gedachte dat cultuur onlosmakelijk verbonden is met onze samenleving en bepalend is voor wat onze samenleving definieert. Om deze identiteit te kunnen behouden is het van belang om organisaties en projecten die streven naar het behoud van de cultuur, een steuntje in de rug te geven.
BANNING
BANNING hecht veel belang aan ontwikkeling en kwaliteit. We ondersteunen de ontwikkeling van kansen en mogelijkheden voor de omgeving waarin we actief zijn. Daarom is BANNING patroon van Het Noordbrabants Museum.
Renschdael art foundation
Al jarenlang stelt Het Noordbrabants Museum in samenwerking met Renschdael art foundation tentoonstellingen samen. Vanaf 8 oktober 2016 is het werk van Claire Morgan te zien. Doordat de installaties van Morgan zich tussen beweging en stilstaan begeven ontstaat er een intrigerende spanning. Eerdere tentoonstellingen waren: Lita Cabellut, Francis Bacon en Georgia Russell.

Onze gouden en zilveren sponsoren

Philips Logo     Ricoh Logo Nieuw 260Px Breed T 76 41933

Philips - gouden sponsor
Voor de verlichting van de honderden kunstwerken in Het Noordbrabants Museum, verdeeld over ruim 5.000 vierkante meter, is gebruikgemaakt van Philips energiezuinige LED-verlichting.
Ricoh - zilveren sponsor
Creativiteit, vernieuwingsdrang en ambities behoren tot de kernwaarden van Ricoh. Passend bij de tagline imagine. change., waarbij verbeeldingskracht centraal staat, ondersteunt Ricoh al jarenlang Het Noordbrabants Museum.

Onze bronzen sponsoren

AAB Logo Jpeg Bijgesneden     Logo Wit Achtergrond PMS 646     Nieuw Logo Durea Google     Heijmans Logo Pos Yellowbox RGB     Hevo Logo 533 C Rechthoekblauw PO363C  Logo Van Amelsfoort A4

ABN AMRO
ABN AMRO sponsort een aantal culturele instellingen, zoals Het Noordbrabants Museum. Daarmee wil ABN AMRO musea toegankelijk maken voor iedereen omdat kunst en cultuur een afspiegeling zijn van de samenleving en de motor achter nieuwe ontwikkelingen.
Boelens de Gruyter
Boelens de Gruyter is een landelijk opererende vastgoedonderneming. Een warm hart voor cultureel 's-Hertogenbosch blijkt uit de steun voor Het Noordbrabants Museum.
Van Drunen Schoenfabriek
Van Drunen Schoenfabriek, producent van DUREA en GIJS schoenen, heeft ter gelegenheid van het Jeroen Boschjaar een nieuwe schoen ontworpen: de GIJS Jheronimus Bosch schoen. Zo legt de fabriek de link naar vakmanschap in de voetsporen van Jheronimus Bosch.
Heijmans
Heijmans bouwt aan de contouren van morgen. Een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden.
HEVO
HEVO huisvestingsadvies en risicodragend projectmanagement ondersteunt Het Noordbrabants Museum vanuit een duurzame relatie; een hechte samenwerking voor de lange termijn.
Van Amelsfoort
Van Amelsfoort produceert bijna 100 jaar een breed assortiment gouden en zilveren sieraden. In de Statenzaal van Het Noordbrabants Museum zijn enkele kunstwerken van voorvaderen van Van Amelsfoort te zien.

Onze bijzonder begunstigers

Logo ABAB 2     Logo Bymarjo     DOCDATA NV    Gianotten

ABAB accountants & adviseurs
ABAB draagt de maatschappij een warm hart toe en levert een actieve bijdrage aan onder meer Het Noordbrabants Museum.
Bymarjo fotografie
Het Noordbrabants Museum werkt voor het vastleggen van evenementen in het museum samen met fotograaf Marjo van de Peppel-Kool. In 2015 is Marjo's specialisatie portretfotografie bekroond met de titel Zilver Master.
DOCDATA
DOCDATA, aanbieder van e-commerce diensten, levert met sponsoring van Het Noordbrabants Museum een positieve bijdrage aan de gemeenschap voor zowel medewerkers als de samenleving. DOCDATA is verbonden aan het Spetterlab.
Gianotten printed media
Gianotten gelooft in de kracht van de combinatie van conventionele en nieuwe media, en voegt dagelijks kleur toe aan de relaties met klanten, medewerkers en omgeving: Add Color.

Word ook sponsor!

Ook bijdragen aan kunst, geschiedenis en cultuur? Dan is een samenwerking met Het Noordbrabants Museum een waardevolle investering.  De mogelijkheden voor activaties, ontvangsten en netwerkmogelijkheden voor bedrijven zijn legio. Meer weten? Neem dan contact op met Maaike van de Wiel, relatiemanager, via T +31 (0)73-6877 817 of E mvandewiel@hnbm.nl

De komende jaren wil het museum de collectie verder uitbreiden. Wij dragen hier graag aan bij.
Michiel Verboven, Managing Director BankGiro Loterij

Rabobank toont Bosch in a minute