Foto Joep Jacobs

Wat doen we

Missie

Het Noordbrabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant aan iedereen – Brabanders en niet-Brabanders. Het museum is bij uitstek dé plaats waar waardevolle kennis en roerend cultureel erfgoed van Brabant wordt bewaard en tentoongesteld.

Educatie, artistieke kwaliteit en emotie zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de presentaties en de activiteiten; hiermee wil het museum zijn bezoekers vermaken, samenbrengen en prikkelen.  Door middel van menselijke verhalen brengt het museum de thema’s uit de opstelling dichterbij, waardoor zij voor de bezoeker een bron van inspiratie kunnen zijn.

In het Beleidsplan 2014-2017 (pdf) hebben wij onze missie uitgewerkt tot concreet beleid voor de komende jaren. 

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Noordbrabants Museum wordt verwoord in de statuten van 18 januari 2005: "De stichting heeft ten doel het bevorderen van inzicht in, kennis van en waardering voor de kunst, geschiedenis en cultuur van de provincie Noord-Brabant en de stad 's-Hertogenbosch, en waar van toepassing van de Zuidelijke Nederlanden. Zij tracht dit doel te breiken door: instandhouding van een representatieve museumcollectie; het uitvoeren van activiteiten die bevordelijk zijn voor de doelstelling (tentoonstellingen, publicaties ed.; samenwerking met gelijk gerichte instellingen en rechtspersonen." (art. 2)

ANBI

Het Noordbrabants Museum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen fiscaal voordelig. Sinds 1980 is het museum een zelfstandige stichting, die een langdurige subsidierelatie onderhoudt met de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch. De Stichting Noordbrabants Museum wordt sinds 1999 bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model en kent een eenhoofdige directie.

De meest recente jaarverslagen

Jaarverslag 2013 (pdf)

Jaarverslag 2014 (pdf)

Uitgebreid financieel verslag 2013 (pdf)

Uitgebreid financieel verslag 2014 (pdf)

Contactgegevens

Stichting Noordbrabants Museum | RSIN 8204767
Het Noordbrabants Museum | Postbus 1004 | 5200 BA 's-Hertogenbosch | E info@hnbm.nl 
T (0)73- 68 77877 | KvK-nummer: 41081643 | Bankrekening: NL22RABO0162544014