Wie zijn we

Directie en Raad van Toezicht

Directeur/bestuurder: dr. Ch.C.M. de Mooij
Raad van Toezicht: drs. H.J.G. Hendriks (voorzitter), drs. B. de Boer, ing. J.A.J.M. van den Hoven, mevrouw ing. A.J.M. de Vries-Schipperijn, mevrouw drs. N.S.B. Delissen. De Stichting Noordbrabants Museum onderschrijft de Principes en Best Practice-bepalingen zoals beschreven in de Code Cultural Governance.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van de directeur/bestuurder voldoet aan de richtlijnen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vacatiegelden. De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers zijn conform de Museum CAO, met uitzondering van de bepalingen vastgelegd in artikel 18 (pensioenregeling).

Vraag het onze specialisten

Heb je een vraag over ons museum? Lees dan onze antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat het antwoord op je vraag er niet bij, neem dan contact op met het secretariaat via info@hnbm.nl of bel 073-6 877 877 (ma t/m vr, 9-17 uur). Of stel je specifieke vraag aan een van onze medewerkers.

Onze specialisten

Managementteam

Charles de Mooij, directeur
Leo van Rozendaal, zakelijk leider
Nathalie Dielissen, hoofd communicatie, marketing en relatiebeheer
Fiona Zachariasse, hoofd collectie, presentatie en educatie

Collectie en presentatie

Paul Huys Janssen, conservator oude kunst
Hans November, conservator kunst 20e en 21e eeuw
Ad van Pinxteren, conservator historische collecties
Helewise Berger, curator Van Gogh

Communicatie, marketing en relatiebeheer

Neeltje van Gool, senior medewerker communicatie en marketing
Stephanie Bosma, senior medewerker communicatie en marketing
Heidi Vandamme, adviseur communicatie en marketing
Chantal Sleutjes, medewerker communicatie en marketing
Charlotte Joosten, medewerker communicatie en marketing
Wendel Visser, medewerker communicatie en marketing
Maaike van de Wiel, relatiemanager

Educatie

Tim Veldhuis, educator

Bibliotheek

Alies Baan, documentalist

Collectiebeheer

Ingrid Sonderen, registrator
Sara Verboven, registrator
Lisette Sulenta, registrator

Facilitaire zaken

Han Verhagen, facilitair manager

Commerciële zaken

Kristy van Erp, teamhoofd publieksservice

Administratie en personeelszaken

Jan de Waal, teamhoofd administratie
Caroline Lucas, adviseur personeel en organisatie a.i.